Apátfalvi Czene János élete és munkássága 1904. október 24.-én Budapesten (Újpest) született. Gimnáziumi tanulmánya befejezése után a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolára íratkozott be. Ott Rudnay Gyula, Lyka Károly, Kisfaludi Strobl Zsigmond és Csók István voltak a mesterei. Első kiállítása 1926-ban volt. Ezt követően kb. 60 - 70 tárlaton vett részt 25 éven keresztül. Nyolc alkalommal volt nagy önálló gyüjteményes kiállítása. Néhány példa : 1930 -ban az Ernst Múzeumban 1938 -ban a Műterem -ben 1939 -ben a Műcsarnokban 1941 -ben a Műbarát -ban Részt vett az 1938 - as velencei Biennale tárlatán is. Részben olaszországi sikerei elismeréseként 1938-39 -ben Budapest Székesfővárostól ösztöndíjat kapott. Így egy évig dolgozhatott a Római Magyar Intézetben ( Collegium Hungaricum). Ottani tartózkodása alatt tanulmányutakat tett Firenzében, Nápolyban és Velencében. Munkásságáért 1930 -ban elnyerte a "Szinyei Társaság" kitüntető oklevelét. Politikai és művészi meggyőződése visszatartotta attól, hogy bekapcsolódjon az 1945 utáni Magyarország hivatalos művészeti életébe / Pld. Szocreál festészet, vagy a 70-es 80-as évek túlságosan felfújt absztrakt és nonfiguratív irányzatok /, így gyakorlatilag haláláig a magyar közélet mellőzte őt. Az igazsághoz tartozik, hogy nem volt egyedül ebben a sorsban. Több ismert pályatársának karrierje tört ketté akkortájt. Munkáit főleg külföldre értékesítette. 1984. november 23. -án hunyt el. Halála után már többször szerepeltek képei a magyarországi "Római Iskola" történetével foglalkozó tárlatokon. Műveinek jelentős része megtalálható a hazai és külföldi magángyűjteményekben és múzeumokban. Néhány éve a Magyar Nemzeti Galéria megvásárolta "Piknik" C. képét, amely az úgynevezett "Új Magyar Képtár " törzsanyagába került. Művészetének a legfontosabb jellemvonása a realista - verista felfogás. Kemény szabatos rajz, a kontúrok tisztasága jellemzik képeit. Mindezek ellenére fontos szerephez jut műveiben a gazdag színvilág is. Őt is magával ragadta a XX. század első évtizedeinek a nagy művészeti áramlata az " Új Klasszicizmus " ( novecento ). Itáliai tartózkodása alatt ez a hatás még jobban érvényre jut. A " római " formanyelven kívül mestere Rudnay is igen nagy hatást tett művészi fejlődésére. Így lettek a még Rómában festett képei is sajátosan "magyar ízűek" Rudnay és Olaszország szellemi hatása élezte végéig elkísérte.

 

Néhány reprodukció :

  

 

   

 

 

 

Asztali nézet